STRONA GŁÓWNA / O PRZEDSZKOLU

O przedszkolu

W 1993 roku do Polski przybyły siostry ze Zgromadzenia Córek Naszej Pani z Góry Kalwarii. W Krakowie swą działalność siostry Kalwarianki rozpoczęły pierwszego listopada 1993 roku.

Początkowo zajmowały się opieką nad dziećmi prowadząc Ochronkę. W procesie wychowania oraz dydaktycznym oprócz sióstr Kalwarianek zaangażowane były również osoby świeckie. W 2008 roku Ochronka została zamieniona na Niepubliczne Przedszkole Świętej Virginii CB. Od tamtego momentu w placówce zmienił się status, zostały przyjmowane do pracy nowi nauczyciele np. od Angielskiego, rytmiki,tańców, logopedii czy pani psycholog.
Placówka rządzi się swoimi prawami, wychodzi zawsze na przeciw wszelkim potrzebom, które się pojawiają . Prowadzi bardzo atrakcyjne zajęcia, ciekawe warsztaty, współpracuje z innymi przedszkolami, bierze udział w różnych konkursach między przedszkolnych, chętnie włącza się w akcje charytatywne, wspiera potrzebujących, jest otwarta na relacje interpersonalne z innymi placówkami.Czynnie uczestniczy w życiu społecznym.

Kadra Pedagogiczna ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje, często uczestniczy w przeróżnych konferencjach, warsztatach, szkoleniach.Również organizuje warsztaty dla rodziców, nauczycieli i dzieci np. z tematyki Sensoplasytki.