STRONA GŁÓWNA / OFERTA PRZEDSZKOLA
Oferta przedszkola

Oferta przedszkola

Nasze przedszkole  oferuje swoim wychowankom bezpieczne warunki pobytu i miłą atmosferę akceptacji oraz szacunku dla potrzeb i możliwości.
Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego stosując atrakcyjne formy i metody pracy ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego tempa rozwoju każdego dziecka.

ZAJĘCIA PODSTAWOWE

 • zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze prowadzone przez nauczycieli wychowania przedszkolnego,
 • zajęcia ogólnorozwojowe,
 • zajęcia wspomagająco – korygujące rozwój dziecka,
 • zajęcia doskonalące rozwój mowy i myślenia,
 • zajęcia matematyczne,
 • zajęcia gimnastyczne,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • zajęcia plastyczne,
 • religia
 • konwersacje w języku włoskim

Zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia logopedyczne,
 • język angielski,
 • rytmika,
 • taniec
 • robotyka
 • eksperymenty
 • balet

METODY PRACY STOSOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 • metoda wspomagania rozwoju umysłowego w zakresie matematyki profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz,
 • pedagogika zabawy KLANZA,
 • metoda Carla Orffa i Rudolfa von Labana,
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • metoda Edukacji Przez Ruch,
 • drama – zabawy w teatr,
 • bajkoterapia,
 • aktywne słuchanie muzyki,
 • sensoplastyka,
 • logorytmika.

FORMY PRACY STOSOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI W NASZYM PRZEDSZKOLU

 • udział w koncertach muzycznych,
 • udział w przedstawieniach teatralnych,
 • uroczystości w przedszkolu,
 • wycieczki,
 • organizacja konkursów,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi

Współpracujemy z instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi.
Jesteśmy otwarci na sugestie i pomysły, które udoskonalą naszą pracę.
Oferujemy wysokiej jakości posiłki, urozmaicone i dostosowane do potrzeb żywieniowych dzieci.