STRONA GŁÓWNA / PLAN DNIA

Plan dnia

 

07.30 – 08.45 – Zabawy według inwencji dzieci, w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i

wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry i zabawy dydaktyczne; prace porządkowe; ćwiczenia i zabawy logopedyczne, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem

08.45 – 09.00 – Wspólna modlitwa

09.00 – 09.30 – Śniadanie; czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

09.30 – 11.30 – Zintegrowana działalność edukacyjna , zajęcia i zabawy edukacyjne, umuzykalniające ,ruchowe pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe,

zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zajęcia dodatkowe.

11.30 – 13.00 Obiad; czynności samoobsługowe i porządkowe, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się

13.00 – 14.30 – Odpoczynek poobiedni grupa młodsza, grupy starsze – relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym

14.30 – 15.00 – Podwieczorek

15.00 – 16.30 – Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe