STRONA GŁÓWNA / ŚWIĘTA VIRGINIA
Święta Virginia

Święta Virginia

Święta Virginia Centurione Bracelli urodziła się w Genui 2 kwietnia 1587 roku w rodzinie szlacheckiej. Już w młodym wieku – kiedy miała 15 lat – została nakłoniona przez ojca do korzystnego małżeństwa. Kiedy w wieku 20 lat została wdową z dwoma córkami, zrozumiała, że Pan wzywa ją do służenia Mu w ubogich.

Obdarzona żywą mądrością, rozmiłowana w Piśmie św., ‘będąc bogatą stała się uboga’ , aby nieść pomoc ludzkiej biedzie w swoim mieście ; tak przeżyła swoje życie , wypełniając heroicznie wszystkie cnoty, wśród których jaśnieją miłość i pokora. Zmarła w Genui 15 grudnia 1651 roku.

Została beatyfikowana  22 września 1985 roku , a 18 maja 2003 została ogłoszona świętą na placu św. Piotra przez Jana Pawła II.

Charyzmatem Zgromadzenia jest żyć Tajemnicą Odkupienia. Siostry wpatrzone w Jezusa Ukrzyżowanego, na wzór Maryi stojącej pod krzyżem, uczestniczącą w Tajemnicy Zbawienia poprzez głębokie życie duchowe. W każdym potrzebującym widzą Chrystusa Ukrzyżowanego, wyśmianego, opuszczonego. Są obecne wszędzie tam, gdzie jest cierpienie.  Dlatego też apostolat Zgromadzenia jest bardzo szeroki. Cechą charakterystyczną jest dążenie do tworzenia wszędzie i ze wszystkimi jednej wielkiej rodziny w Chrystusie Panu. Aby móc wiernie wypełniać powołanie siostry szukają sił we wspólnej modlitwie i osobistej adoracji. Centrum jest Eucharystia, która jednoczy i umacnia na drodze do świętości.

Krzyż, tak jak dla Założycielki, jest dla każdej siostry stylem życia, drogą i jednym dobrem na tej ziemi. Od Ukrzyżowanego uczą się pokory, ubóstwa i przede wszystkim Miłości bez granic. Przykładem i specjalną Patronką Zgromadzenia jest Matka Boża Bolesna. To Ona właśnie wraz ze świętym Janem trwała na wzgórzu Kalwaryjskim. I dlatego Córki Naszej Pani na Górze Kalwarii w szczególny sposób oddają się pod Jej opiekę. Rozważają tajemnice Jej życia i ofiarowują swój apostolat tej, która jako pierwsza uczestniczyła w Tajemnicy Odkupienia swojego Syna.

Błogosławiona Virginia , na wzór świętego Franciszka, w szczególny sposób ukochała ubóstwo i pokorę. „ Będąc bogatą stała się ubogą”, by nieść wszystkim przesłanie Bożego Miłosierdzia i pokoju. Siostry Kalwarianki starają się na co dzień w pokorze i radości wypełniać wolę Najwyższego , by móc powtórzyć za Matką Założycielką : „ Pragnę by we wszystkim co czynię odbijała się pokora”. Bo cokolwiek czynią, robią to na największą chwałę Boga.

„TIBI SOLI HONOR ET GLORIA”